Δωρεάν Παιχνίδια Καζίνο - Free Online Casino Games

Speed HoldemPoker Slot EasyCastle SolitaireSolitaire CircusChristmas SolitaireRussian Cards SolitaireDouble DeckerShock Out!Waikiki SolitaireSpider Solitaire ChristmasLa Belle Lucie SolitaireAncient Stones SolitaireSunset SolitaireBlack Jack Card counter coachCarousel SolitaireFree Spider SolitaireMagic Room SolitaireScorpion SolitaireLinear PokerWordstacks

Circus Patience

If you enjoy playing solitaire games, then this game by Free-Game-Planet.com is one that you might well like! The circus comes into a small town so all townsmen are looking forward to evening performance. Though the evil magician compels to play solitaire from spectators and till you win the show will not start. Move cards of the same suit into the top right four piles, starting with the Ace. Use the four free cells in the upper left as temporary storage areas. Cards can be moved from one stack to another in the tableau if they are in descending order and of a different color. Groups of cards can be moved from one stack to another only if a corresponding number of free cells are available.

Information


Νέα Παιχνίδια Καζίνο - New Casino Games

21BlitzMagic Quilt SolitaireSpider SolitaireSunset SolitaireEnigmatic Room SolitaireRailway SolitaireDouble SolitaireAncient Desert SolitaireCosmic Odyssey SolitairePinnacle SolitaireAqua Mermaid Tri SolitaireCaribbean Beach SolitaireIce Cards SolitaireThieves of Egypt SolitaireHappy Flight SolitaireSecret Spy PatienceGin RummyYukon SolitaireCircus PatienceTri Peaks Solitaire