Δωρεάν Παιχνίδια Καζίνο - Free Online Casino Games

SmileslotChristmas SolitaireTrue Love SlotsCasino SolitaireGoldee SolitaireMulti fruit super mixVegas ParadiseGolf SolitaireFlower Garden SolitaireKitty PatiencePoker SlotsCardMania - Golf SolitaireBlackjack pokerinyourlifeKlondike Solitaire GoldSpider Solitaire21BlitzKlonDike SolitaireLinear PokerSoviet Spy PatienceLast Spy Solitaire

Happy Flight Solitaire

If you enjoy playing solitaire games, then this game by Free-Online-Action.com is one that you might well like! This classical and popular solitaire is known as double Klondike (because you are playing with two cards decks). The game goal is to build the eight foundations up in ascending suit sequence from Ace to King with cards of identical suit. On the tableau, cards are played in descending order, alternating colors. When there is no more turns, use stock. Having finished the game successfully you shouldn't forget to publish your best result to see your name at the Top of the table.

Information


Νέα Παιχνίδια Καζίνο - New Casino Games

21BlitzMagic Quilt SolitaireSpider SolitaireSunset SolitaireEnigmatic Room SolitaireRailway SolitaireDouble SolitaireAncient Desert SolitaireCosmic Odyssey SolitairePinnacle SolitaireAqua Mermaid Tri SolitaireCaribbean Beach SolitaireIce Cards SolitaireThieves of Egypt SolitaireHappy Flight SolitaireSecret Spy PatienceGin RummyYukon SolitaireCircus PatienceTri Peaks Solitaire